Một số giải pháp tăng cường quản lý thu thuế Thu nhập doanh nghiệp các doanh nghiệp Ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Thực hiện chính sách đổi mới, phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần của Đảng và Nhà nước, trong những năm gần đây, loại hình doanh nghiệp Ngoài quốc doanh phát triển một cách mạnh mẽ không những về số lượng mà còn cả về quy mô kinh doanh. Chính những doanh nghiệp này đã góp phần quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, hàng năm đóng góp một phần không nhỏ vào Ngân sách nhà nước. Bên cạnh những đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp NQD, không thể không nói đến những mặt còn hạn chế của nó. Trong đó, tình trạng thất thu thuế là nổi cộm, đặc biệt là thất thu thuế TNDN – một chính sách thuế ra đời thay thế cho thuế lợi tức trước đây. Thuế Thu nhập doanh nghiệp chính thức có hiệu lực thi hành từ năm 1999 đến nay đã thực sự phát huy vai trò quan trọng của mình. Hàng năm đóng góp một khoản thu không nhỏ vào Ngân sách và là một công cụ hữu hiệu trong việc điều tiết hoạt động kinh doanh và thực hiện công bằng xã hội. Tuy nhiên, công tác quản lý thu thuế hiện nay còn đang gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng nộp thuế không tự giác chấp hành pháp luật thuế, có nhiều hành vi gian lận để trốn lậu thuế. Trên cơ sở nghiên cứu thực tế tại cơ sở thực tập, nhận thức được vai trò quan trọng của việc quản lý thu thuế TNDN, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp Ngoài quốc doanh trên địa bàn. Em đã lựa chọn đề tài “ Một số giải pháp tăng cường quản lý thu thuế Thu nhập doanh nghiệp các doanh nghiệp Ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC