Một số giải pháp thực hiện cơ chế quản lý tự khai – tự nộp thuế tại tỉnh Bình Thuận

Qua hai giai đoạn thực hiện cải cách chính sách và quản lý thuế, Việt Nam đã xây dựng được một hệthống chính sách thuếtương đối hoàn chỉnh, đảm bảo bao quát tương đối đầy đủcác nguồn thu hiện có và phù hợp với nền kinh tế đang chuyển đổi theo cơchếthịtrường và mởcửa với bên ngoài. Tuy nhiên, so sánh tương quan với những tiêu chuẩn đặt ra cho một ngành thuếhiện đại, hệthống quản lý thu thuếcủa Việt Nam còn bộc lộnhiều điểm hạn chếvà chưa đáp ứng được yêu cầu vềquản lý, đặc biệt trong điều kiện phát triển của giai đoạn mới. Chính phủ đã thông qua chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010 với mục tiêu “xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hoá, hoạt động có hiệu lực, hiệu quảtheo nguyên tắc Nhà nước Pháp quyền xã hội chủnghĩa “. Vì vậy, ngành thuếphải có những cải cách mạnh mẽhơn nữa hướng tới một mô hình quản lý hiện đại. Một hệ thống quản lý thuếhiện đại phải đảm bảo được nguyên tắc quản lý thuếcơ bản, đồng thời cũng là mục tiêu cao nhất của bất kỳngành thuếnào trên thếgiới - đó là khuyến khích sựtuân thủtựnguyện của đối tượng nộp thuế. Khi thực hiện cuộc cải cách này, Ngành ThuếViệt Nam sẽphải đối mặt với nhiều thách thức như: môi trường pháp lý chưa hoàn chỉnh, tính tuân thủpháp luật thuếcủa doanh nghiệp vẫn còn hạn chế, nguồn nhân lực của cơquan thuếchưa đủ đáp ứng, trình độ ứng dụng công nghệtin học còn nhiều hạn chếnhất là tưduy quản lý kiểu “tiền kiểm “ vẫn còn nặng nềtrong ngành. Xuất phát từyêu cầu thực tiễn ấy, việc thực hiện đềtài “ MỘT SỐGIẢI PHÁP THỰC HIỆN CƠCHẾQUẢN LÝ TỰKHAI TỰNỘP THUẾTẠI TỈNH BÌNH THUẬN“ có ý nghĩa thiết thực cảvềlý luận và thực tiễn trong giai đoạn ngành thuếViệt Nam đang thực hiện chiến lược cải cách thuếgiai đoạn 2005-2010

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC