Một số giải pháp tiết kiệm năng lượng trong lò hơi công nghiệp

Hiện nay, tiết kiệm năng lượng đang là một trong những chủ đề"nóng" không chỉtrong phạm vi từng quốc gia mà đã trởthành vấn đềcủa thếgiới. Nhiều ngành công nghiệp đang phải đối mặt với nguy cơthiếu năng lượng, các nguồn dựtrữnăng lượng tự nhiên ngày càng cạn kiệt, vì thế, vấn đềtiết kiệm năng lượng trởthành một khâu then chốt trong chiến lược phát triển kinh kếcủa nhiều quốc gia trên thếgiới. Muốn vậy, phải chỉra được những biện pháp hữu hiệu nhằm tiết kiệm năng lượng. Trong sản xuất công nghiệp, thiết bịlò hơi là một trong những nơi dễthất thoát năng lượng. Do đó, việc nghiên cứu biện pháp tiết kiệm năng lượng trong hệthống lò hơi là cần thiết, góp phần tiết kiệm nguồn dựtrữnăng lượng quốc gia.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC