Một số ý kiến đóng góp góp phần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty bóng đèn Điện Quang

(Bản scan) Nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây có sự phát triển mạnh mẽ về cả chiều rộng và chiều sâu mở ra nhiều ngành nghề, đa dạng hóa nhiều ngành sản xuất. Trên con đường tham dự WTO các doanh nghiệp cần phải nỗ lực hết mình để tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao nhằm giới thiệu sang các nước bạn đồng thời cũng để cạnh tranh với các sản phẩm nhập ngoại.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC