Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại chi nhánh Công ty CP-TM-DVXD & XNK Trung Thành - Trung Hiệp Thành

Sau khi gia nhập WTO, vị thế chính trị của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên tầm cao mới; đặc biệt là chúng ta tổ chức thành công hội nghị APEC lần thứ 14 với sự tham gia của 21 nhà lãnh đạo các nền kinh tế và hơn 1.200 Tổng Giám Đốc các quốc gia hàng đầu thế giới đã tạo nên một hình ảnh thật ấn tượng về một Việt Nam năng động, hiếu khách đối với bạn bè các nước. Sau đó, Việt Nam được vinh dự đề cử là thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và tham gia hàng loạt các Hội nghị quốc tế trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, thể thao… Việt Nam đã đánh dấu một giai đoạn phát triển của đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh giành độc lập dân tộc sau hơn 30 năm thống nhất đất nước. Nếp sống văn minh đô thị là một trong những yếu tố đánh giá mức độ phát triển của một quốc gia và cũng là một trong những tiền đề cho sự phát triển trên các lĩnh vực; Ban quản lý Khu Công Nghiệp Cầu Tràm quyết tâm hòa nhập góp phần cho việc phát triển đô thị.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC