Một số thủ thuật sử dụng Word 2007

Sửa lỗi cách chữ khi gõ tiếng Việt trong Word 2007 Khi các bạn sử dụng Word, có những lúc gõ tiếng Việt thì chữ tự động cách ra một khoảng trắng, ví dụ như khi gõ “tiếng Việt” thì nó thành là “ti ế ng Vi ệ t“. Nếu các bạn đang sử dụng Word 2007 thì các bạn có thể làm theo cách sau: Click vào nút Office Button rồi nhấp Word Options. Tiếp theo vào Advanced, kéo thanh trượt xuống phần Cut, Copy and Paste click nút Settings.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC