Một số tính chất đất vùng quy hoạch trồng cây thuốc xã Lũng Cao - Huyện Bá Thước - tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện chủtrương của ngành Dược-Bộ Y tế, nhiều loại cây thuốc quý nhưbakích (Morinda officinalisHow), thanh hao hoa vàng (Artemicia apiaceaHance), hy thiêm (Siegesbeckia orientalisL.),hoàisơn (Dioscoreae batatasDeene), kimtiền thảo (Dosmodium styracifoliumMerr.), bạch truật (Atractylodes macrocephataKoidz), bạch chỉ(Angelica dahurica) được gieo trồng để đáp ứng nhu cầu chữa bệnh và bảo vệsức khoẻcho nhân dân. Trung tâm nghiên cứu câythuốc Bắc Trung bộ(thuộc Viện Dược liệu) đã chọn một sốvùng đất của xãLũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá đểtrồng các cây thuốc trên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC