Một số trường hợp tính toán nhanh các chỉ tiêu hiệu quả của dự án đầu tư

Trong nền kinh tếthịtrường, đểkhỏi lỡthời cơ, các nhà quản lý phải có các quyết định đầu tưchính xác, kịp thời. Nhưng đôi khi thời gian cho tính toán, cân nhắc không nhiều. Bài báo đưa ra phương pháp tính toán nhanh các chỉtiêu hiệu quảcủa dựán đầu tư, phần nào giúp các nhà quản lý đánh giá nhanh dựán hoặc so sánh nhanh các phương án của dựán đầu tư.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC