Một số vấn đề cơ bản về chính sách phải thu khách hàng

(Bản scan) Chính sách chiết khấu là sự khấu trừ làm giảm tổng giá trị của hóa đơn bán hàng được áp dụng đối với khách hàng nhằm khuyến khích họ mua hàng thanh toán đúng thời hạn. Yếu tố này là một trong những yếu tố quyết định sự từ chối hay chấp nhận đề nghị chiết khấu giảm giá của một số chính sách tín dụng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC