Một số vấn đề môi trường toàn cầu và Việt Nam: Thân thiện với thiên nhiên để phát triển bền vững

Trong những năm gần đây, chúng ta thường nghe những tin tức mới nhưbăng hà đang lùi dần, băng vĩnh cửu đang tan, hay diện tích băng ởBắc Băng Dương đang thu hẹp lại, mức nước biển đang dâng cao, triều cường ởThành phốHồChí Minh ngày càng nhiều và ngập sâu hơn, giữa tháng 3 năm nay (2011), ởSa Pa tuyết rơi và Hà Nội lạnh dưới 10oC. Tất cảnhững tin tức đó nói lên Trái đất của chúng ta đang có những thay đổi bất thường, mà từtrước đến nay chưa từng thấy. Hơn nữa, trong khoảng chục năm gần đây, nhiều thiên tai xẩy ra một cách bất thường, nhưhạn hán, lũlụt, bão tố, thời tiết nóng hay lạnh bất thường tại nhiều vùng trên thếgiới, gây thiệt hại rất nặng nề, nhất là những nước nghèo thuộc vùng nhiết đới. Chúng ta cũng tựhỏi có điều gì đó bất trắc đã xẩy ra trên Trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta. Hiện nay, chúng ta đang sống trong một thếgiới có nhiều biến đổi lớn vềmôi trường: khí hậu biến đổi, nhiệt độquả đất đang nóng lên, mực nước biển đang dâng lên, sự xâm nhập của các loài ngoại lai ngày càng nhiều, các hệsinh thái nhưrừng, đất ngập nước. đang bịco hẹp lại và phân cách nhau, tốc độmất mát các loài ngày càng gia tăng, ô nhiễm môi trường ngày càng nặng nề, dân sốtăng nhanh, sức ép của công nghiệp hóa và thương mại toàn cầu ngày càng lớn (Jennifer, 2010). Tất cảnhững thay đổi đó đang ảnh hưởng rõ ràng đến công cuộc phát triển của tất cảcác nước trên thế giới và cảnước ta.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC