Một số yếu tố ảnh hưởng đến năng xuất bán hàng của công ty sữa Dutch Laydy

- Nhân viên bán hàng:Nhân viên bán hàng là yếu tố rất quan trọng trong viêc tăng năng xuất bán hàng của công ty.Vì vậy khi tuyển dụng cũng như lựa chọn đòi hỏi nhà quản trị nhân sự phải hết sưc cân nhắc cho kỹ lưỡng. Trong đội ngũ nhân viên bán hàng thì mỗi nhân viên đòi hỏi phải có những điều kiên như: kỹ năng ăn nói trước đám đông,mạnh dạng,am hiểu công việc mình đang làm, biết rõ nhưng thông tin về sản phẩm,nắm bắt được thị trường bên ngoài,nhanh nhẹn, hoạt bát Nếu nhân viên bán hàng mà không có những kỹ năng cơ bản trên thì sẽ không mang lai hiệu quả trong bán hàng. VD: Khi khách hàng là một bà mẹ trẻ đang phân vân không biết chọn sản phẩm sữa nào là tốt nhất cho con mình khi hỏi nhân viên bán hàng mà nhân viên bán hàng không biết những thông tin về sản phẩn của mình, không tư vấn đồng thời cũng không giới thiệu về tính năng hiệu quả,chất lượng của sản phẩm của mình thì khách hàng đó sẽ không mua sản phẩm của mình nữa mà sẽ chon những sản phẩm khác trên thị trường,qua đó ta cũng không thể tạo dụng được mạng lưới khách hàng và cũng không bán được sản phẩm của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC