Mức độ lạc quan tại các thị trường mới nổi tăng nhanh trong khi các thị trường phát triển giảm

Kết quảcuộc khảo sát mức độlạc quan của các doanh nghiệp vừa và nhỏ(DNVVN) do HSBC tiến hành trên toàn cầu cho thấy chỉsốlạc quan vềtriển vọng phát triển kinh doanh trong 6 tháng tới tại các thịtrường phát triển sụt giảm trong khi tại các thịtrường mới nổi, chỉsốnày tiếp tục tăng. Một phần tưcác doanh nghiệp được khảo sát tại các thịtrường phát triển cho rằng tốc độphát triển kinh tếtại đây sẽchậm lại trong vòng sáu tháng tới trong khi có tới 43% các doanh nghiệp ởcác thịtrường mới nổi lại cho rằng kinh tếsẽtăng trưởng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC