Năm 1984, một cuộc biểu tình bởi khoảng 74 người Libya nhằm phản đối chính sách của Chính phủ Libya được tiến hành tại quảng trường StJames – đối diện

Năm 1984, một cuộc biểu tình bởi khoảng 74 người Libya nhằm phản đối chính sách của Chính phủ Libya được tiến hành tại quảng trường St.James – đối diện Đại sứ quán Libya tại Anh. Bộ ngoại giao Anh, theo yêu cầu của đại sứ quán Libya, đã tiến hành các biện pháp nhằm ngăn cản cuộc biểu tình nhưng không thành và Đại sứ quán Libya đã phỉa cử 20 nhân viên ra trấn áp biểu tình. Chính phủ Anh đã dựng barrie và huy độn lực lượng lớn cảnh sát để phân tách hai bên. Khi cuộc biểu tình đang diễn ra một cách hòa bình, một súng máy tự động đã phát nổ từ đại sứ quán Libya làm một nữ cảnh sát Anh chết và 11 người biểu tình bị thương. Sau vụ nổ súng, quan hệ ngoại giao giữa Anh và Libya bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Phía Libya cho rằng Chính phủ Anh đã không tiến hành các biện pháp thích đáng theo Điều 22 khoản 2 Công ước Viên năm 1961 vê quan hệ ngoại giao. - Hãy cho biết: Chính phủ Anh có vi phạm Điều 22 Công ước Viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao không? Tại sao? - Bình luận hành vi ứng xử của Đại sứ quán Libya trong tình huống nêu trên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC