Nâng cao chất lượng bảo lãnh tại ngân hàng công thương ba đình đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trong điều kiện Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế cạnh tranh ngày càng diễn ra gay gắt hơn đòi hỏi các ngân hàng thương mại nhà nước phải đổi mới căn bản và mạnh mẽ theo nguyên tắc kinh doanh thương mại và thị trường, phát huy tốt vai trò chủ đạo và chủ lực trong nền kinh tế thị trường. Nhận thức được điều đó, trong những năm qua, Ngân hàng Công Thương Ba Đình không ngừng tự đổi mới, mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh của mình, luôn luôn chuẩn bị cho mình tư thế sẵn sàng đón nhận các xu thế phát triển mới về tiến bộ khoa học công nghệ ngân hàng đa tiện ích và các dịch vụ ngân hàng hiện đại. Do vậy, dịch vụ bảo lãnh trong nhiều năm qua cũng được Ngân hàng Công Thương Ba Đình quan tâm phát triển. Tuy nhiên, trong thời gian thực tập tại chi nhánh, em nhận thấy doanh thu từ dịch vụ bảo lãnh hiện nay chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trong tổng doanh thu hoạt động kinh doanh của ngân hàng, và dịch vụ bảo lãnh của Ngân hàng tập trung chủ yếu vào loại hình doanh nghiệp lớn trong khi doanh nghiệp vừa và nhỏ đang ngày càng phát triển mạnh mẽ thì chưa được chú trọng. Điều đó cho thấy dịch vụ bảo lãnh ngân hàng thương mại chưa thực sự được phát triển tương xứng với tiềm năng của ngân hàng cũng như chưa đáp ứng được nhu cầu bảo lãnh ngày càng đa dạng của nền kinh tế trong thời mở cửa và hội nhập. Chính vì lí do đó em lựa chọn đề tài “N âng cao chất lượng bảo lãnh tại Ngân hàng Công thương Ba Đình đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ ” để làm chuyên đề thực tập. Chuyên đề bao gồm các nội dung sau: Chương 1 Chất lượng bảo lãnh của ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chương 2 : Thực trạng chất lượng bảo lãnh của ngân hàng Công thương Ba Đình đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chương 3 Giải pháp nâng cao chất lượng bảo lãnh tại Ngân hàng Công thương Ba Đình đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC