Nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh ngân hàng công thương Hai Bà Trưng

Hiện nay, do chịu sự tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, nền kinh tế Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn. Trong đó khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) được dự báo là sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Các DNVVN hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội, có khả năng thích ứng với nền kinh tế thị trường. Các DNVVN hoạt động bên cạnh các doanh nghiệp lớn, cung cấp các sản phẩm phụ trợ cho các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn kinh tế lớn. Việc quan tâm tới hoạt động kinh doanh của các DNVVN trong đó bao gồm việc đáp ứng nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp này là rất cần thiết. Việc cung cấp vốn cho các DNVVN hiện nay cũng tiềm ẩn nhiều rất nhiều rủi ro phần lớn DNVVN đều phát triển với tốc độ nhanh, nhưng lại chưa chuẩn bị tốt về năng lực quản trị, hệ thống thông tin, hệ thống chính sách. khó đứng vững trước áp lực mà lạm phát và khủng hoảng tài chính thế giới đang tạo ra. Đứng trước thực tế đó, ngân hàng cung cấp vốn cho các DNVVN, việc nâng cao chất lượng cho vay là vô cùng quan trọng. Nằm trong hệ thống các Ngân hàng trên địa bàn thủ đô, chi nhánh NHCT Hai Bà Trưng là chi nhánh có số lượng đối tượng khách hàng là DNVVN rất lớn. Trong những năm qua chi nhánh đã thực hiện một số biện pháp để nâng cao chất lượng cho vay đối với DNVVN nhưng chất lượng cho vay đối với DNVVN vẫn còn thấp so với yêu cầu. Xuất phát từ lý do đó, trong thời gian thực tập tại chi nhánh NHCT Hai Bà Trưng, em đã chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHCT Hai Bà Trưng” với mong muốn hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Chi nhánh sẽ phát triển tốt hơn, tương xứng với vị thế của mình trong quá trình phát triển kinh tế đất nước. Đề tài gồm có những nội dung chính sau: Chương 1: Cơ sở lí luận về chất lượng cho vay đối doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHCT Hai Bà Trưng Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHCT Hai Bà Trưng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC