Nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Chi nhánh ngân hàng cồng thương Hai Bà Trưng

Hoà bình, ổn định, hợp tác để phát triển đang trở thành đòi hỏi bức xúc của các quốc gia và các dân tộc trên thế giới. Có thể khẳng định không một quốc gia nào, một dân tộc nào có thể tồn tại và phát triển nếu thiếu quan hệ giao lưu kinh tế giữa các nước với nhau. Cũng một phần lý do đó mà hoạt động xuất nhập khẩu đã và đang trở thành một chất xúc tác nối liền các nền kinh tế, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của các quốc gia từ đó gắn kết nền kinh tế toàn cầu vào một guồng quay chung của sự hợp tác và phát triển. Trong quỹ đạo chung đó, hoạt động TTQT của hàng nghìn NHTM lớn nhỏ trên thế giới trong đó có Việt Nam cũng đang ngày càng mở rộng luôn sát cánh cùng các công ty xuất nhập khẩu trong từng thương vụ. Với vai trò không thể thiếu của mình trong hoạt động ngoại thương, công tác TTQT đã không ngừng đổi mới và ngày càng hoàn thiện với những phương thức an toàn, hiệu quả cho các bên tham gia trong đó được sử dụng nhiều nhất hiện nay là phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ ra đời đã đáp ứng được yêu cầu, mong muốn của các nhà kinh doanh thương mại quốc tế. Tuy nhiên với môi trường hành lang pháp lý như hiện nay ở nước ta, phương thức thanh toán tín dụng chứng từ vẫn còn có nhiều điểm chưa hoàn thiện, chưa được phát triển mạnh mẽ ở hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung và hệ thống NHCT Việt Nam nói riêng. Chính vì vậy trong thời gian thực tập ở phòng Kinh doanh đối ngoại NHCT Hai Bà Trưng, em đã chọn đề tài: " Nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Chi nhánh NHCT Hai Bà Trưng" làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình. Luận văn gồm ba chương: Chương I: Những vấn đề cơ bản về tín dụng chứng từ và chất lượng của việc thực hiện phương thức thanh toán tín dụng chứng từ Chương II: Thực trạng hoạt động TTQT theo phương thức tín dụng chứng từ tại NHCT Hai Bà Trưng. Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động TTQT theo phương thức tín dụng chứng từ tại NHCT Hai Bà Trưng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC