Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung

Trong bối cảnh Việt Nam đã chính thức tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nền kinh tế đang chuyển mình mạnh mẽ, thì bất cứ một ngành nào, một lĩnh vực nào thậm chí một vùng kinh tế nào cũng phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn và thách thức mới. Trước tình hình đó, để tồn tại và phát triển yêu cầu các đơn vị cần phải có một đội ngũ nhân lực vững mạnh. Như chúng ta đã biết nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao được đánh giá là một trong các nguồn lực quan trọng bậc nhất cho sự phát triển kinh tế của các quốc gia nói chung và của mỗi đơn vị kinh tế hay vùng lãnh thổ nói riêng. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đang được rất nhiều sự quan tâm của các nhà hoạch định chính sách. Đặc biệt vùng kinh tế trọng điểm miền trung cũng đã và đang trong quá trình tập trung khai thác nguồn lực con người nhằm thúc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC