Nâng cao chất lượng tín dụng đôi với khách hàng doanh nghiệp lớn tại ngân hàng Tiên Phong

Trong bối cảnh nền kinh tế VN đang trên đã phát triển song vẫn gặp phải nhiều khó khăn .Thị trường nói chung cũng như thị trường tài chính nói riêng đang có những diễn biến hết sức phức tạp.Điều kiện tiên quyết giúp cho một nền kinh tế lớn mạnh là nền kinh tế có thị trường tài chính vững mạnh,nền sản xuất phát triển ở công nghệ cao. Ngân hành TP mới đựơc thành lập vào tháng 6 năm 2008 trong bối cảnh thị trường có những diễn biến hết sức phức tạp và có những biến động lớn.Chính vì thế ngân hàng hiểu rõ sự cấp thiết của việc xây dụng một nền tài chính vững mạnh. Hoạt động tín dụng là hoạt động cơ bản nhất và lại nhiều lợi nhuận nhất trong ngân hàng nhưng bên cạnh đó nó cũng là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất.NH là đối tác quan trọng của nhiều doanh nghiệp lớn có ảnh hưởng lớn trên thị trường Những lí do trên đã khiến cho NH coi việc nâng cao chất lượng tín dụng với các doanh nghiệp lớn là điều kiện đảm bảo cho nền tài chính vững mạnh của ngân hàng.Cũng xuất phát từ lí do trên em đã lựa chọn đề tài : “Nâng cao chất lượng tín dụng đôi với khách hàng doanh nghiệp lớn tại ngân hàng Tiên Phong”. Ngoài phần mở đầu,kết luận,mục lục,danh mục tham khảo,bảng biểu nội dung đề tài gồm các phần chính sau Chương I:Doanh nghiệp lớn và chất lượg tín dụng ngân hàng Chương II:Thực trạng chất lượng tín DNL tại NHTP Chương III:Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNL tại NHTP

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC