Nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty chứng khoán Habubank

Trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại các trường đại học, mỗi sinh viên đều được trang bị cho mình một hệ thống kiến thức về chuyên môn khá đầy đủ và cần thiết. Tuy nhiên, từ lý thuyết đến thực tế là một khoảng cách khá xa, nhất là trong điều kiện nền kinh tế - xã hội luôn có sự thay đổi đến chóng mặt. Do đó, giải pháp cần thiết để thu hẹp khoảng cách đó là thực hành. Hiện nay, các trường đại học đều đã và đang tạo mọi điều kiện để cho các sinh viên có một khoảng thời gian thực tập tại các tổ chức kinh tế xã hội, để có thể từng bước tiếp cận với công việc tương lai một cách nhanh nhất. Là một sinh viên khoa Tài chính – Ngân hàng, trường đại học Kinh tế quốc dân, em cũng đã có được những ngày đầu thực tập vô cùng hữu ích tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Habubank (HBBS). Tại đây, qua một thời gian thực tập, nghiên cứu, tìm hiểu các hoạt động cũng như nghiệp vụ của các phòng ban khác nhau trong Công ty, em đã hoàn thành chuyên đề thực tập với đề tài là “NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN HABUBANK”. Trên cơ sở đó, chuyên đề thực tập của em bao gồm các phần sau: Chương 1: Môi giới chứng khoán và hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán Chương 2: Thực trạng hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty Chứng khoán Habubank Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới tại Công ty Chứng khoán Habubank

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC