Nâng cao hiệu quả huy động vốn ở ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Thanh Trì

Vốn là yếu tố đầu vào cơ bản và rất quan trọng đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào để tiến hành và duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với một Ngân hàng thương mại (NHTM) việc kinh doanh dựa trên việc huy động tiền gửi từ khách hàng rồi cho vay và làm các dịch vụ khác thì nguồn vốn càng trở nên quan trọng. Do đó vốn một trong những tiêu chí để đánh giá quy mô hoạt động của ngân hàng. Trong giai đoạn hiện nay, đa số nguồn vốn của các NHTM thường là ngắn hạn. Nhiều ngân hàng chịu vay lãi suất cao để đảm bảo thanh khoản và đáp ứng cho nhu cầu tăng trưởng tài sản như thế dẫn đến kinh doanh không hiệu quả và phát triển không bền vững, đặt ngân hàng đứng trước nguy cơ rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản và thậm chí còn dẫn đến mất ổn định trong toàn bộ hệ thống tài chính như nhiều quốc gia đã từng trải qua. Do vậy làm thế nào để huy động được nguôn vốn ổn định tập trung vào vốn trung và dài hạn là vấn đề đặt ra rất cần thiết đối với các NHTM nói chung và NH Sài Gòn Thương Tín CN Thanh Trì nói riêng. Là một chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Chi nhánh Thanh Trì là một chi nhánh trẻ, đi vào hoạt động được hơn một năm bắt đầu từ tháng tám năm 2007. Vấn đề nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHTM Cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Thanh Trì để mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao thứ hạng của chi nhánh nhưng cũng là thách thức mà chi nhánh phải đối mặt trước những biến động của thị trường kinh tế giai đoạn năm 2008 cũng như sự canh tranh của các ngân hàng khác đang đóng trên địa bàn. Xuất phát từ vấn đề cấp bách đó đề tài : “Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHTM CP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Thanh Trì” được lựa chọn và triển khai nghiên cứu ngoài lời nói đầu và phần kết luận gồm 3 chương: Chương I: Lý Luận chung về huy động vốn của NHTM Chương II: Thực Trạng huy động vốn của NHTM Sài Gòn Thương Tín CN Thanh Trì Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của chi nhánh Thanh Trì đến hết năm 2008 và những năm tiếp theo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC