Nâng cao hiệu quả quản lí tài sản tại Công ty cổ phần Khuôn mẫu chính xác và máy Computer Numeric Control

Tài sản là một nhân tố vô cùng quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh đối với mọi doanh nghiệp. Một doanh nghiệp cho dù kinh doanh trong lĩnh vực nào, sản xuất ra sản phẩm gì thì doanh nghiệp đó vẫn luôn cần đến tài sản để phục vụ cho mục tiêu hoạt động của mình. Đặc biệt đối với một công ty mang đặc thù trong lĩnh vực chế tạo và sản xuất máy móc, thiết bị như Công ty cổ phần Khuôn mẫu chính xác và máy Computer Numeric Control thì tài sản lại càng là yếu tố không thể thiếu góp phần hình thành và đưa Công ty đi vào sản xuất kinh doanh. Do vậy, việc quản lí tài sản trong công ty có ý nghĩa rất quan trọng bởi có quản lí tài sản tốt thì hiệu quả sử dụng mới cao và tài sản mới phát huy hết tác dụng của nó trong quá trình hoạt động của Công ty. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, được sự giúp đỡ của PGS. TS. Nguyễn Thị Bất cùng các cán bộ kế toán của Phòng Tài chính – Kế toán trong Công ty, em đã mạnh dạn chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả quản lí tài sản tại Công ty cổ phần Khuôn mẫu chính xác và máy Computer Numeric Control” để nghiên cứu nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lí tài sản của Công ty. Bài viết ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo - được chia thành ba chương chính: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tài sản và hiệu quả quản lí tài sản của doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng hiệu quả quản lí tài sản tại Công ty cổ phần Khuôn mẫu chính xác và máy Computer Numeric Control Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí tài sản tại Công ty cổ phần Khuôn mẫu chính xác và máy Computer Numeric Control trong thời gian tới

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC