Nâng cao kết quả học tập phần mềm word thông qua việc tổ chức dạy học trên phòng máy

Tin học là một ngành khoa học được ứng dụng hầu hết trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội (như học tập, nghiên cứu, quản lí, kinh danh, ).Bởi vậy Đảng và nhà nước ta xem CNTT là một ngành mũi nhọn để đầu tư, cho nên tin học được đưa vào giảng dạy ở các trường THPT, nhằm trang bị cho các em học sinh có được kiến thức cơ bản để phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và lao động sau này. Trong chương trình tin học phổ thông có trang bị cho các em học sinh một số phần mềm ứng dụng rất bổ ích như Word, Excel, Để học tốt phần mền ứng dụng các em cần phải nhìn thấy trực quan cụ thể trên giao diện của phần mềm và thao tác thực hành hiều trên phần mềm đó, bởi trên giao diện có nhiều công cụ hổ trợ thông qua bảng chọn bằng tiếng Anh và nút lệnh rất khó nhớ. Nếu như tổ chức dạy học trên bảng hay dùng máy chiếu tại lớp mà các em không được thao tác cụ thể trên phần mềm đó trục tiếp thì tôi nghĩ kết quả học tập của học sinh không cao. Vì thế cho nên tôi đã tổ chức dạy học soạn thảo văn bản Microsoft Word ở chương trình lớp 10 trực tiếp trên phòng máy thực hành có máy chiếu nhằm gây được hứng thú cho học sinh khi thao tác trực tiếp trên phần mềm để tiếp thu bài tốt hơn. Để xem việc tổ chức dạy học soạn thảo văn bản Microsoft Word ở chương trình lớp 10 trực tiếp trên phòng máy thực hành có máy chiếu có làm tăng kết quả học tập của học sinh hay không tôi đã tiến hành nghiên cứu trên hai lớp học sinh cơ bản đang dạy tại trường THPT Tần Phú. Khi tiến hành nghiên cứu, tôi đã thực hiện trên hai nhóm tương đương là lớp 10A9 chọn làm lớp thực nghiệm và lớp 10A8 làm lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm chọn giải pháp thay thế khi dạy phần: làm quen với Microsoft Word, định dạng văn bản. Kết quả cho thấy tác động có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh. Lớp thực nghiệm đạt kết quả cao hơn lớp đối chứng. Điểm kiểm tra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 8.0; điểm kiểm tra của lớp đối chứng là 7.4. Kết quả kiểm chứng TTEST cho thấy P < 0.05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của hai lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đố chứng minh rằng việc tổ chức dạy học soạn thảo văn bản Microsoft Word ở chương trình lớp 10 trực tiếp trên phòng máy thực hành có máy chiếu có làm tăng kết quả học tập của học sinh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC