Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là vấn đềluôn được các nhà khoa học, giới quản trịvà chính quyền các cấp quan tâm do năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là cốt lõi của năng lực cạnh tranh của một địa phương hay một quốc gia. Bài viết nhằm mục tiêu đánh giá đúng thực trạng năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam dựa trên việc phân tích các yếu tốcạnh tranh, như: năng lực tài chính, chất lượng nguồn nhân lực, trình độcông nghệ, thịphần, hệthống kênh phân phối, phát triển sản phẩm mới và công tác xây dựng và quảng bá thương hiệu. Từ đó, bài viết trình bày một sốkiến nghịvà đềxuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM nội địa trong bối cảnh Việt Nam bắt đầu thực hiện các cam kết đối với Tổchức Thương mại Thếgiới (WTO) vềmởcửa hoàn toàn thịtrường dịch vụngân hàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC