Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình

Trong thời đại ngày nay, hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ và trở thành một xu thế phổ biến trên thế giới, biểu hiện rõ nét của xu thế này chính là việc ra đời của các liên kết khu vực và quốc tế như ASEAN, EU, WTO. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó, với việc gia nhập hiệp hội ASEAN, ký kết hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ, và chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO đã đánh dấu quá trình hội nhập của Việt Nam vào kinh tế thế giới. Việc chính thức là thành viên của WTO đem lại cho Việt Nam những cơ hội và cũng đặt ra nhiều thách thức. Chính điều này đã yêu cầu phải có định hướng phát triển bền vững. Một nhân tố quan trọng góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế cần phải kể đến sự phát triển của các ngân hàng thương mại. Sau khi Việt Nam gia nhập WTO ngân hàng là một trong những lĩnh vực được mở cửa mạnh nhất. Thách thức lớn nhất đặt ra đối với ngành ngân hàng là phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt, đặc biệt là sự tham gia của các ngân hàng nước ngoài vào thị trường trong nước thì sự cạnh tranh này quyết liệt hơn. Để giành thế chủ động trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam cần cải tổ cơ cấu một cách mạnh mẽ để trở thành hệ thống ngân hàng đa dạng về hình thức, có khả năng cạnh tranh cao, hoạt động an toàn và hiệu quả, huy động tốt các nguồn vốn trong xã hội và mở rộng đầu tư nhu cầu của phát triển đất nước. Trong thời gian thực tập vừa qua tại Ngân hàng thương mại cổ phần An Bính – Chi nhánh Hà Nội, nhận thấy rằng việc nâng cao năng lực cạnh tranh đối với ngân hàng là hết sức cần thiết để có thể phát triển bền vững trong xu thế hội nhập. Vì vậy, để tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình ” được lựa chọn để nghiên cứu với phạm vi nghiên cứu là hoạt động cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội trong giai đoạn 2006 – 2009 . Bài viết gồm có 3 chương: Chương I: Những vấn đề chung về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại Chương II: Thực trạng về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (AABANK) Chương III: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (AABANK)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC