Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

(Bản scan) Hiện nay, xu thế khu vực hóa và toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ tác động đến mọi quốc gia, các lĩnh vực và các ngành. Biểu hiện của sự hội nhập kinh tế quốc tế là sự đan xen, gắn bó, phụ thuộc lẫn nhau giữa nền kinh tế quốc gia và với nền kinh tế thế giới. Trong quá trình mở cửa, mỗi ngành nghề, mỗi lĩnh vực của quốc gia được đặt trong bối cảnh chung của thế giới, vừa có cơ hội đồng thời cũng gặp phải không ít khó khăn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC