Năng lượng từ sinh khối nông nghiệp - Kinh nghiệm và Yếu tố quyết định thành công

Chất thải nông nghiệp - Nguồn năng lượng Có thể sản xuất năng lượng sinh học từ chất thải nông nghiệp như § phế phẩm nông nghiệp: - Rơm rạ (phế phẩm ở ngoài đồng) hay - vỏ trấu (phế phẩm tại cơ sở chế biến) § Phân và chất thải gia súc § Phụ phẩm sản sinh trong quá trình xử lý các sản phẩm nông nghiệp: - bã mía trong g ngành sản xuất đường - quả rỗng trong ngành sản xuất dầu cọ - chất thải trong ngành chế biến thực phẩm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC