Ngân hàng đề thi môn Hóa Dược, Dược Lý

Câu 1: Trình bày quá trình hấp thu thuốc qua đường uống. Câu 3: Trình bày quá trình thải trừ thuốc qua thận. Câu 4: Nêu các cách tác dụng của thuốc, cho ví dụ minh họa. Câu 5: Tác dụng hiệp đồng là gì? ứng dụng của tác dụng hiệp đồng trong điều trị. Cho ví dụ minh họa. Câu 6: Nêu các biện pháp để hạn chế tác dụng không mong muốn của thuốc. Câu 7: - Khái niệm thuốc mê, thuốc tiền mê. - Phân loại các nhóm thuốc tiền mê và cho ví dụ. Câu 8: Nêu dạng thuốc, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng không mong muốn và cách dùng - liều dùng của Halothan. Câu 9: Khái niệm thuốc gây tê và các tiêu chuẩn của thuốc gây tê. Câu 10: Nêu tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng không mong muốn, cách dùng của Lidocain. Câu 11: Nêu dạng thuốc, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng không mong muốn và liều dùng của Diazepam. Câu 12: Nêu dạng thuốc, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng không mong muốn và liều dùng của Clopromazin. Câu 13: Khái niệm thuốc giảm đau thực thể? Nêu các nguyên tắc sử dụng thuốc giảm đau thực thể.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC