Luận Văn Ngân Hàng

Tiểu luận Về hợp đồng tín dụng

Tiểu luận Về hợp đồng tín dụng


Toàn cầu hóa là một xu hướng trong tất cả mọi lĩnh vực của thế giới ngày nay văn hóa, ngôn ngữ mà đặc biệt là kinh tế. Giống như một xu hướng khách quan khi mà một nền kinh tế càng phát triển thì nhu cầu lưu thông vốn càng vươn lên một mức cao hơn, chính vì nguyên nhân đó dẫn đến một hệ quả là càng ...


Tiểu luận So sánh, phân tích, đánh giá Luật các tổ chức tín dụng 1997 và 2010 về hợp đồng tín dụng cho vay

Tiểu luận So sánh, phân tích, đánh giá Luật các tổ chức tín dụng 1997 và 2010 về hợp đồng tín dụng cho vay


Toàn cầu hóa là một xu hướng trong tất cả mọi lĩnh vực của thế giới ngày nay văn hóa, ngôn ngữ mà đặc biệt là kinh tế. Giống như một xu hướng khách quan khi mà một nền kinh tế càng phát triển thì nhu cầu lưu thông vốn càng vươn lên một mức cao hơn, chính vì nguyên nhân đó dẫn đến một hệ quả là càng ...


Đề tài Lạm phát ở Việt Nam

Đề tài Lạm phát ở Việt Nam


Trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam, lạm phát nổi lên là một vấn đề đáng quan tâm về vai trò của nó đối với sự nghiệp phát triển kinh tế. Nghiên cứu lạm phát, kiềm chế và chống lạm phát được thực hiện ở nhiều các quốc gia trên thế giới. Càng ngày cù ...


Đề tài Nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Trì - Hà Nội

Đề tài Nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Trì - Hà Nội


Hơn 10 năm thực hiện chính sách đổi mới kinh tế, sản xuất nông nghiệp ngày càng phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 5,6%/năm. Từ một nước thiếu lương thực, Việt Nam trở thành nước thứ 2 Thế giới về xuất khẩu lương thực, các sản phẩm nông, lâm, thuỷ hải sản chiếm tỷ trọng cao trong tổng kim ...


Đề tài Kinh doanh nghiệp vụ ngân hàng quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Đề tài Kinh doanh nghiệp vụ ngân hàng quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam


Nghiệp vụNHQT bao gồm tất cảcác dịch vụdo khách hàng yêu cầu có liên quan đến thương mại quốc tế, đầu tưquốc tế, du lịch quốc tế…, hay nói cách khác, đó là việc ngân hàng thực hiện một, một sốhoặc tất cảcác công đoạn của quá trình đầu tưvà cung ứng các dịch vụtài chính ngân hàng trên thịtrườ ...


Luận án Cải cách hệ thống ngân hàng một số nước châu Á sau khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực Trường hợp Thái Lan, Hàn Quốc và Malaysia

Luận án Cải cách hệ thống ngân hàng một số nước châu Á sau khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực Trường hợp Thái Lan, Hàn Quốc và Malaysia


Cuộc khủng hoảng tài chính- tiền tệ khu vực Châu áxảy ra đầu tiên ở Thái Lan vào đầu tháng 7- 1997, sau đó lan rộng sang một loạt quốc gia khác trong khu vực. Các n-ớc Châu á sau khủng hoảng đã áp dụng nhiều giải pháp ở các cấp độ khác nhau, cả quốc tế và khu vực, cả vi mô lẫn vĩ mô trong đó tập ...


Luận án Cơ cấu lại ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Luận án Cơ cấu lại ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay


Hội nhập kinh tếgiữa các khu vực và trên toàn thếgiới hiện nay đã trở thành một xu thếtất yếu của thời đại và diễn ra mạnh mẽtrên nhiều lĩnh vực. Đó là con đường ngắn nhất giúp các quốc gia đang phát triển rút ngắn được thời gian quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây cũng là xu ...


Luận án Giải pháp đổi mới hoạt động Ngân hàng nhà nước Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Luận án Giải pháp đổi mới hoạt động Ngân hàng nhà nước Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế


Sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt đ-ợc những thành tựu to lớn về phát triển KT-XH. Hệ thống ngân hàng đã thực hiện tốt vai trò trong việc thúc đẩy quá trình cải cách và phát triển kinh tế thị tr-ờng theo định h-ớng XHCN ở Việt Nam, đóng góp tíchcực vào việc tạo lập ...


Luận án Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Luận án Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


TP.HCM là một trung tâm kinh tếcủa cảnước, là vùng kinh tếtrọng điểm phía Nam. Trong thời gian hơn 20 năm đổi mới vừa qua, các TCTD trên phạm vi cảnước nói chung và tại địa bàn TP.HCM nói riêng đã không ngừng mởrộng mạng lưới hoạt động, hiện đại hóa công nghệngân hàng, nâng cao năng lực quản ...


Luận án Giải pháp mở rộng tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đối với phát triển kinh tế miền núi phía Bắc Việt Nam

Luận án Giải pháp mở rộng tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đối với phát triển kinh tế miền núi phía Bắc Việt Nam


Thực tiễn hoạt động ngân hàng 20 năm qua tại Việt Nam đã một lần nữa khẳng định giá trị to lớn của bài học nêu trên. Nhờ sự đổi mới toàn diện và sâu sắc cả về mặt tổ chức, công nghệ và hoạt động nghiệp vụ, hệ thống ngân hàng đã góp phần vào những thành công kì diệu trong sự nghiệp đổi mới đấ ...


Luận án Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam hiện nay

Luận án Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam hiện nay


Tính cấp thiết của đề tài luận án Trong quá trình đổi mới kinh tế ở ViệtNam, cải cách hệ thống ngân hàng nhất là cải cách các NHTMNN đ-ợc coi là khâu đột phá. Nhờ đó, các NHTMNN Việt Nam đã phần nào khẳng định đ-ợc vị trí quan trọng trong nền kinh tế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hiệuquả hoạ ...


Luận án Giải pháp tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân đồng bằng sông Cửu Long

Luận án Giải pháp tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân đồng bằng sông Cửu Long


Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp, thủy sản và cây ăn trái lớn nhất nước. Những năm vừa qua nền kinh tế ĐBSCL đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, GDP từnăm 2001 đến 2005 tăng trưởng 10,53%/năm cao hơn tốc độtrung bình của cảnước (7,51%). Thành tựu ...


Luận án Hoàn thiện cơ chế truyền tải chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế Quốc tế

Luận án Hoàn thiện cơ chế truyền tải chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế Quốc tế


Trong thực tiễn xây dựng và thực thi CSTT, nhận thức về các kênh truyền tải CSTT có vai trò hết sức quantrọng, vì nó cho phép các nhà hoạch định chính sách sử dụng các công cụ chính sách phù hợp để đạt đ-ợc mục tiêu CSTT, hoặc phản ứng nhanh tr-ớc những thay đổi của điều kiện bên ngoài. Thực t ...


Định hướng và giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng Công thương Việt Nam

Định hướng và giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng Công thương Việt Nam


1. Tính cấp thiết của đề tài Trong nền kinh tế thị tr-ờng phát triển, ngân hàng th-ơng mại (NHTM) có vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ tiện ích cho sự phát triển nền kinh tế xã hội và đời sống con ng-ời. Quá trình đổi mới ở Việt Nam đã hình thành hệ thống NHTM và từng b-ớc thí ...


Đề tài Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần ở thành phố Hồ Chí Minh trong xu thế hội nhập

Đề tài Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần ở thành phố Hồ Chí Minh trong xu thế hội nhập


1. Tính cấp thiếtcủa đề tài Sự tồn tại và phát triển vững chắc của hệ thống ngân hàng là một trong những tiền đề quan trọng cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước và ảnh hưởng trực tiếp đến sự vận hành của toàn bộ nền kinh tế. Đặc biệt là nước ta đang trong quá trình hội nhập với kinh tế ...


Đề tài Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu - chi nhánh Hà Nội

Đề tài Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu - chi nhánh Hà Nội


Ngân hàng bán lẻ là loại hình ngân hàng chuyên phục vụ cho đối tượng khách hàng là cá nhân. Các sản phẩm dịch vụ được cung cấp phổ biến bao gồm tiết kiệm, kiểm tra tài khoản, cho vay cá nhân, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng… và rất nhiều dịch vụ khác. Một trong những sản phẩm chiếm tỉ trọng cao trong hoạt ...


Chuyên đề Một số giải pháp góp phần mở rộng hoạt động Tín dụng tại Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi Nhánh nguyễn Văn Cừ

Chuyên đề Một số giải pháp góp phần mở rộng hoạt động Tín dụng tại Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi Nhánh nguyễn Văn Cừ


Hoạt động tín dụng có tác dụng mạnh mẽ đến các hoạt động khác của ngành Ngân hàng như góp phần vào việc thực thi chính sách tiền tệ, ổn định nền tài chính quốc gia, kiềm chế lạm phát, ổn định và giữ vững giá trị của đồng tiền, hỗ trợ các mặt nghiệp vụ như điều hòa lưu thông tiền tệ thực hiện các dịc ...


Tình hình hoạt động tín dụng và một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng ngoại thương An Giang

Tình hình hoạt động tín dụng và một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng ngoại thương An Giang


Sau 18 nămcùng với sựnghiệp đổi mới đất nước, hệthống các ngân hàng thương mại (NHTM) ởViệt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, lớn mạnh vềmọi mặt, kể cảsốlượng, qui mô, nội dung và chất lượng; đã có những đóng góp xứng đáng vào công cuộccông nghiệp hóa - hiện đại hóanền kinh tếnói chung ...


Nghiệp vụ thị trường mở

Nghiệp vụ thị trường mở


Sau cuộc suy thoáI kinh tế năm 1920-1921, cục dự trữ liên bang Mĩ-NHTW (viết tắt là FED) thiếu vốn nghiêm trọng, nguồn thu nhập trước đó của FED chủ yếu thu từ nghiệp vụ chiết khấu, nhưng do hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế đã làm lượng tiền vay chiết khấu giảm sút, dẫn tới giảm nguồn thu. FED b ...


Luận văn Giải pháp hạn chế rủi ro khi sử dụng phương thức thanh toán Tín dụng Chứng từ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Quang Trung

Luận văn Giải pháp hạn chế rủi ro khi sử dụng phương thức thanh toán Tín dụng Chứng từ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Quang Trung


Ngân hàng là một trong những ngành đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tếphát triển. Hệthống tài chính của một quốc gia vững mạnh trong đó có phần xuất phát từsựbền vững của hệthống ngân hàng. Ngân hàng là nơi huy động vốn, cũng là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế. Ngày nay tr ...