Luận Văn Ngân Hàng

Luận văn Phân tích tình hình huy động vốn và hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Ninh Kiều

Luận văn Phân tích tình hình huy động vốn và hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Ninh Kiều


Đềtài tập trung nghiên cứu vềtình hình huy động vốn và hoạt động tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Ninh Kiều. Mở đầu là khung lý thuyết chung vềnguồn vốn, nghiệp vụtín dụng của ngân hàng thương mại và các chỉtiêu tài chính quan trọng cần phải quan tâm đểcó th ...


Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng và hiệu quả hoạt động tín dụng đối với khối khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Cần Thơ

Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng và hiệu quả hoạt động tín dụng đối với khối khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Cần Thơ


Trong điều kiện hội nhập hiện nay, nền kinh tế thịtrường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta đang trên đà phát triển mạnh mẽ, khi đónhu cầu vốn sẽ rất lớn, vốn trong nền kinh tế trở thành một vấn đề rất quan trọng. Bất kể các doanh nghiệp dù thuộc loại hình nào nếu muốn phát triển thì cũng ...


Luận văn Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng BIDV chi nhánh Cần Thơ

Luận văn Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng BIDV chi nhánh Cần Thơ


Đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng BIDV chi nhánh Cần Thơ” được thực hiện với mục tiêu phân tích thực trạng hoạt động thẻ của ngân hàng trong 3 năm 2005 –2007, phân tích thái độ tiêu dùng, sử dụng thẻ của khách hàng nhằm xác định nhu cầu và các y ếu ...


Luận văn Phân tích tình hình cho vay xây dựng và phát triển nhà tại chi nhánh ngân hàng phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long thành phố Cần Thơ

Luận văn Phân tích tình hình cho vay xây dựng và phát triển nhà tại chi nhánh ngân hàng phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long thành phố Cần Thơ


Trong một nền kinh tế, nếu vốn được coi là điều kiện vật chất đểduy trì các hoạt động kinh tếthì sựtồn tại của các ngân hàng lại được coi là điều kiện cần thiết cho việc lưu thông các nguồn vốn trong xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tếphát triển. Ngân hàng cũng là một loại hình kinh doanh n ...


Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh vàng và ngoại tệ tại VAB Cần Thơ

Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh vàng và ngoại tệ tại VAB Cần Thơ


Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên củaTổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ năm 2006. Với lợi thế đó sẽ thúc đẩy nhanh quá trình phát triển nền kinh tế của nước ta thông qua các hoạt động ngoại thương, đặc biệt tại đồng bằng Sông Cửu Long nói chung và Cần Thơ nói riêng. Nơi đây là một t ...


Luận văn Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn và biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh

Luận văn Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn và biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh


Nhằm hoàn thiện và nâng cao ch ất lượng hoạt động Ngân hàng, nhà nư ớc chủ trương cổ phần hóa các Ngân h àng thương m ại trong nước. Tuy nhiên việc gỡ bỏ dần và tiến tới xóa bỏ hàng rào bảo vệ đối với ng ành tài chính đem đến nhiều cơ hội và không ít thách thức. Khi mở cửa Ngân hàng trong nước có ...


Luận văn Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thông huyện Mỹ Tú – Sóc Trăng

Luận văn Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thông huyện Mỹ Tú – Sóc Trăng


Đất nước ta đang trên đà phát triển để hội nhập cùng nền kinh tế chung của thế giới. Muốn đạt được đều đó thì nền kinh tế của đất nước phải vững mạnh. Nước ta là nước nông nghiệp, nền kinh tế chủ yếu dựa vào việc sản xuất nông nghiệp. Sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế cho phù hợp với đà phát triển ...


Luận văn Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Luận văn Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng


So với cả nước, Đồng bằng sông Cửu Long là nơi có nhiều ưu thế để phát triển một nền nông nghiệp bền vững với nhiều điều kiện thuận lợi về k hí hậu, đất đai, mạng lưới sông ngòi, lực lượng lao động,. Tuy nhiên, Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng còn tồn tại những vấn ...


Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại chi nhánh NHNN và PTNT huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại chi nhánh NHNN và PTNT huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long


Việc thực hiện chính sách cải cách và mở cửa, chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế hoạt động theo c ơ chế thị trường của Đảng và Nhà nước ta mang lại nhiều chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực như công nghiệp, dịch vụ, xuất nhập khẩu Điều này càng được khẳng định khi Vi ...


Luận văn Phân tích rủi ro tín dụng và một số biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long chi nhánh Sóc Trăng

Luận văn Phân tích rủi ro tín dụng và một số biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long chi nhánh Sóc Trăng


Rủi ro trong hoạt động kinh doanh là một căn bệnh hiểm nghèo, tiềm ẩn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nó không những làm sai lệch, đảo lộn kết quả kinh doanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế, gây ra những hậu quả không lường trước được ảnhhưởng đến người kinh doanh nói ri êng và cả nền kinh ...


Luận văn Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long chi nhánh Trà Vinh

Luận văn Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long chi nhánh Trà Vinh


Đề tài “Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long chi nhánh Trà Vinh” đi vào phân tích tình hình huy động vốn và cho vay của ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long chi nhánh Trà Vinh và giới hạn trong phạm vi các năm 2006, 2007, ...


Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Tân Bình TP Hồ Chí Minh

Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Tân Bình TP Hồ Chí Minh


Khác với các doanh nghiệp, ngân h àng thương mại (NHTM) không trực tiếp tham gia sản xuất v à lưu thông hàng hóa, nhưng nó góp ph ần phát triển nền kinh tế x ã hội thông qua việc cung cấp vốn tín dụng cho nề n kinh tế, thực hiện chức năng trung gian t ài chính và d ịch vụ t ài chính. Đ ối tượng k ...


Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Phú, tỉnh An Giang


Trong bối cảnh kinh tế có nhiều diễn biến phức tạp, lạm phát tăng cao, biến động giá vàng, giá ngoại tệ, cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng thương mại đặc biệt là cạnh tranh về lãi suất huy động vốn ảnh hưởng trực tiếp đến đầu vào của các ngân hàng thương mại song ngân hàng nông nghiệp và p ...


Luận văn Phân tích tình hình thanh khoản và rủi ro thanh khoản tại ngân hàng quốc tế Cần Thơ

Luận văn Phân tích tình hình thanh khoản và rủi ro thanh khoản tại ngân hàng quốc tế Cần Thơ


Hơn hai thập kỷ qua, kể từ khi hệ thống ngân hàng Việt Nam thực hiện quá trình cải cách,các ngân hàng thương mại đã có bước phát triển mới cả về lượng vàchất, nhưng vấn đề rủi ro thanh khoản dường như chưa được quan tâm đúng mức. Bảy tháng đầu năm 2008, tình trạng khan hiếm tiền đồngVND, lãi ...


Luận văn Quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng công thương chi nhánh Cần Thơ

Luận văn Quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng công thương chi nhánh Cần Thơ


Trong nền kinh tế thị trường, rủi ro trong kinh doanh là không th ể tránh khỏi, đặc biệt là rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng có phản ứng dây chuyền, lây lan và ngày càng có biểu hiện phức tạp khi trong nền kinh tế thị trường có sự thay đổi, chẳng hạn là lãi suất, tỷ giá hay than ...


Luận văn Khảo sát nhu cầu tín dụng của sinh viên Đại học Cần Thơ đối với hệ thống ngân hàng thương mại

Luận văn Khảo sát nhu cầu tín dụng của sinh viên Đại học Cần Thơ đối với hệ thống ngân hàng thương mại


Tín dụng học sinh, sinh viên ở Việt Nam đã được triển khai thực hiện từ năm 1998 và phát triển mạnh từ khi có Quyết định157/2007/QĐ-TTg. Ngoài mong muốn có cái nhìn toàn diện về nhu cầu, cùng những nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu tín dụng của sinh viên tại ĐHCT trong việc mua sắm phương tiện hỗ ...


Luận văn Giải pháp mở rộng tín dụng đối với phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng MHB chi nhánh Cần Thơ

Luận văn Giải pháp mở rộng tín dụng đối với phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng MHB chi nhánh Cần Thơ


Trong nền kinh tế hiện nay, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) là một tế bào không thể thiếu bởi nó ngày càng có nhiều của cải đóng góp cho xã hội. Kinh nghiệm thực tế của một số nước trên thế giới cho thấy việc phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ tạo điều kiện khai thác và sử dụng có hiệu q ...


Luận văn Phân tích chất lượng tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Gò Công Tây

Luận văn Phân tích chất lượng tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Gò Công Tây


Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam là một ngân hàng thương mại nhànước có vai trò chủ đạo và chủ lực trên thị trường tài chính, tiền tệ ở nông thôn. Thực hiện tích cực các giải pháp theo chỉ đạo của chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông th ...


Luận văn Phân tích rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng VIB Cần Thơ

Luận văn Phân tích rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng VIB Cần Thơ


-Thứ nhất: hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam những năm gần đây phát triển rất mạnh mẽ để hỗ trợ đà tăng trưởng kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, thực tế cũng chứng minh nền kinh tế cũng bị tác động tiêu cực, thậm chí đi đến khủng hoảng nếu hệ thống ngân hàng hoạt động thiếu kiểm s ...


Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng công thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ

Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng công thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ


Trong xu hướng quốc tế hoá mạnh mẽ nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam đang dần từng bước hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới. Ngày 11/1/2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Đây là một sự kiện quan trọng mở ra các cơ hội cũ ...