Luận Văn Ngân Hàng

Đề tài Một số giải pháp huy động vốn nhằm thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong giai đoạn tới (2001-2005)

Đề tài Một số giải pháp huy động vốn nhằm thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong giai đoạn tới (2001-2005)


Trong các nền kinh tế hiện nay, kể cả các nền kinh tế phát triển, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNV&N) đều có vai trò hết sức quan trọng. Nó không chỉ tạo ra một tỷ lệ GDP đáng kể, mà còn góp phần tạo ra nhiều công ăn việc làm cho xã hội, tận dụng và khai thác tốt các tiềm năng và nguồn lực tại chỗ. ...


Đề tài Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam

Đề tài Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam


Sau hơn 10 năm đổi mới kinh tế, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế như: tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, lạm phát được kiểm soát, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên trong năm 1997, cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ xảy ra và ảnh hưởng tiêu cực đến nền ...


Chuyên đề Giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hoạt động phát hành, thanh toán thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Chuyên đề Giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hoạt động phát hành, thanh toán thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu


Thanh toán là cầu nối giữa sản xuất- phân phối, lưu thông và tiêu dùng, đồng thời là khâu mở đầu và khâu kết thúc của quá trình tái sản xuất xã hội. Tổ chức tốt công tác thanh toán nói chung và thanh toán không dùng tiền mặt nói riêng sẽ tạo điều kiện cho quá trình sản xuất, kinh doanh được tiến hàn ...


Chuyên đề Một số giải pháp cao chất lượng cho vay dự án đầu tư tại Sở giao dịch I ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Chuyên đề Một số giải pháp cao chất lượng cho vay dự án đầu tư tại Sở giao dịch I ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam


Thực tế chứng minh rằng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là quá trình tất yếu nhằm đưa Việt Nam từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, quan hệ sản xuất hợp lý phù hợp với lực lượng sản xuất . làm cơ sở để xây dựng một đất nước dân gi ...


Chuyên đề Nghiên cứu các biến số ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng thẻ ATM tại ngân hàng Đông Á

Chuyên đề Nghiên cứu các biến số ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng thẻ ATM tại ngân hàng Đông Á


Ngày nay hầu hết các công ty đều phải đương đầu với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Vấn đề mà các công ty cần phải đối mặt không phải là thiếu sản phẩm mà là thiếu khách hàng và nhất là những khách hàng trung thành. Hơn nữa, những khách hàng trung thành tạo ra một khoản lợi nhuận rất lớn cho ...


Luận văn Giải pháp truyền thông cổ động cho thẻ Success của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Luận văn Giải pháp truyền thông cổ động cho thẻ Success của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


Vấn đề nghiên cứu: Phần lớn các ngân hàng thương mại có hai mảng dịch vụ kinh doanh chính, đó là dịch vụ Ngân hàng bán buôn và dịch vụ Ngân hàng bán lẻ. Cả hai mảng dịch vụ này đều rất quan trọng đối với sự tăng trưởng phát triển của một Ngân hàng thương mại. Nếu như dịch vụ Ngân hàng bán buôn có t ...


Đề tài Quản lý ngoại hối ở Việt Nam, thực trạng và một số giải pháp

Đề tài Quản lý ngoại hối ở Việt Nam, thực trạng và một số giải pháp


Lịch sử phát triển ngày càng chứng minh và cho thấy rõ tiến trình hội nhập hợp tác kinh tế quốc tế đã tạo tiền đề to lớn đóng góp vào sự phát triển nền kinh tế của một quốc gia. Vì sao mọi nước tham gia kinh tế quốc tế đều có lợi? Các nhà kinh tế học đã chứng minh được rõ điều đó thông qua học thuyế ...


Đề tài Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Á Châu - Đà Nẵng

Đề tài Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Á Châu - Đà Nẵng


Nếu như nói đến Tín dụng là chỉ nói đến sự chuyển giao vốn giữa các chủ thể với nhau, thì Tín dụng Tiêu dùng làm người ta nghĩ ngay đến mục đích của việc chuyển giao đó. Có thể nói đây là mảng nghiệp vụ của ngân hàng tiếp cận gần nhất với cuộc sống của người lao động, nhằm hỗ trợ họ trong việc nâng ...


Đề tài Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại ngân hàng đầu tư và phát triển Thành phố Hà Nội

Đề tài Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại ngân hàng đầu tư và phát triển Thành phố Hà Nội


Vốn là điều kiện tiền đề cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung. Ở việt nam hiện nay, vốn đang trở thành một vấn đề cấp thiết cho quá trình tăng trưởng và phát triển nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên để huy động được khối lượng vốn lớn từ nền kinh tế trong nước là một thách thức lớn đối với n ...


Khóa luận Phân tích báo cáo tài chính ở TechcomBank: Thực trạng và giải pháp

Khóa luận Phân tích báo cáo tài chính ở TechcomBank: Thực trạng và giải pháp


“ Tuyệt nhiên không có một lý thuyết hay mô hình kinh tế nào là khuôn mẫu, là mực thước cho sự thành công chắc chắn trong kinh doanh, cũng chẳng hề có một chiếc đũa thần hay viên ngọc ước nào dành sẵn cho những ai ưa thích mộng mơ giữa chốn thương trường đầy giông gió. Chấp nhận thị trường có nghĩa ...


Đề tài Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập

Đề tài Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập


Lý do chọn đề tài : Hội nhập và toàn cầu hóa kinh tế hiện nay là xu thế tất yếu và là đòi hỏi khách quan của quá trình hợp tác và phân công lao động quốc tế. Xu thế này đang dần bao trùm lên hầu hết các lĩnh vực cuả đời sống xã hội. Lĩnh vực ngân hàng cũng không nằm ngoài xu thế chung đó. Quá trình ...


Đề tài Vai trò của ngân hàng Trung Ương trong việc kiểm soát thị trường tiền tệ

Đề tài Vai trò của ngân hàng Trung Ương trong việc kiểm soát thị trường tiền tệ


Cùng với sựphát triển của nền kinh tếthịtrường, sựhình thành và phát triển của thịtrường tài chính là một vấn đềrất quan trọng. Nếu trong nền kinh tếhàng hoá, thịtrường nói chung là tiền đềcủa quá trình sản xuất kinh doanh thì trong nền kinh tếthịtrường giai đoạn phát triển cao của kinh tếhàng ...


Tiểu luận Nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tiểu luận Nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng Nhà nước Việt Nam


Chính sách tiền tệlà một trong những chính sách kinh tếvĩmô quan trọng trong quá trình điều hành các hoạt động của nền kinh tế. Tuy nhiên, chính sách tiền tệthực sựcó ý nghĩa và thểhiện đúng vai trò vịtrí của mình hay không lại phụthuộc vào quá trình sửdụng các công cụ đểthực thi chính sách ...


Luận văn Mở rộng và hoàn thiện công tác thanh toán không dùng tiền mặt nói chung, ủy nhiệm chi nói riêng tại chi nhánh ngân hàng công thương Đống Đa

Luận văn Mở rộng và hoàn thiện công tác thanh toán không dùng tiền mặt nói chung, ủy nhiệm chi nói riêng tại chi nhánh ngân hàng công thương Đống Đa


Việt Nam đã và đang chuyển đổi nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Do đó, khối lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường là rất lớn. Để đáp ứng yêu cầu lưu thông hàng hoá một cách nhanh nhất thì hình thức TTKDTM ra đời. Tuy nhiên, thực trạng thanh toán tron ...


Chuyên đề Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Sở giao dịch I ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Chuyên đề Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Sở giao dịch I ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam


Cùng với xu thế mở cửa và hội nhập với nền kinh tế thế giới, hoạt động kinh tế nói chung, hoạt động kinh tế đối ngoại nói riêng ngày càng mở rộng. Sự giao lưu buôn bán hàng hoá giữa các quốc gia khác nhau với khối lượng ngày một lớn đã đòi hỏi qúa trình thị trường hàng hoá xuất nhập khẩu phải nhanh ...


Chuyên đề Giải pháp và kiến nghị để đẩy mạnh công tác huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vụ Bản

Chuyên đề Giải pháp và kiến nghị để đẩy mạnh công tác huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vụ Bản


1. Tính cấp thiết của đề tài Vấn đề về vốn đang là một đòi hỏi rất lớn, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta hiện nay về vốn Ngân sách chỉ chi cho việc đầu tư các cơ sở hạ tầng không có khả năng thu hồi vốn, còn toàn bộ nhu cầu vốn để sản xuất kinh doanh kể cả đầu tư xây dựng, vốn cố định và vốn lưu ...


Khóa luận Một số vấn đề về thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng đầu tư và phát triển Cao Bằng: Thực trạng và giải pháp

Khóa luận Một số vấn đề về thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng đầu tư và phát triển Cao Bằng: Thực trạng và giải pháp


Đất Nước ta hiện nay đang trong tiến trình thực hiện công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Mục tiêu của công nghiệp hoá và hiện đại hoá là xây dựng đất nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với s ...


Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Ninh Giang

Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Ninh Giang


Đại hội đảng toàn quốc lần thứ IX khẳng định đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng trong chiến lược ổn định và phát triển kinh tế- xã hội. Nền kinh tế từ tình trạng hàng hoá khan hiếm nghiêm trọng, nay sản xuất đã đáp ứng được các nhu cầu thiết yếu của nhân dân và nền kinh ...


Luận văn Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng công thương Đống Đa

Luận văn Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng công thương Đống Đa


Nền kinh tế Việt Nam đang trên con đường bước vào thiên niên kỷ mới, con đường đổi mới và hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Sự hội nhập đó đã khép lại một thời kỳ kinh tế tự cung tự cấp, phát triển chạm chạp và lạc hậu. Nhìn lại những năm qua, tốc độ đầu tư trong nền kinh tế nước ta có sự tăng trưở ...


Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng trung, dài hạn tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng trung, dài hạn tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam


Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã phải đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách: Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ trong khu vực; những thiên tai nặng nề liên tiếp xảy ra. Vượt lên trên mọi khó khăn thử thách đó, Việt Nam vẫn hoàn thành công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước, phát ...