Anh chị có thông tin gì mới thu nhận được về các hoạt động nổi bật của ngành hải quan trong năm 2009? Ngày 11/12/2009 , ngành Hải quan đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2010. Hội nghị là dịp tổng kết toàn diện các mặt hoạt động của ngành Hải quan trong năm. Với một năm đầy khó khăn, thử thách như năm 2009, ngành Hải quan vẫn đạt được kết quả đáng tự hào, ngành đã được đánh giá là đạt thành tích toàn diện, trên nhiều mặt, nhiều điểm rất xuất sắc. Trong năm qua, ngành Hải quan đã đạt được kết quả hoạt động rất toàn diện, nhiều điểm, nhiều mặt rất xuất sắc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung của toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt là góp phần lớn ngăn chặn đà suy giảm kinh tế, tăng thu ngân sách, ổn định kinh tế vĩ mô, giúp Chính phủ thực hiện các biện pháp kích cầu nền kinh tế, tăng cường an sinh xã hội, ổn định chính trị. Quả thực, trên hầu hết các mặt hoạt động, ngành đều đạt những kết quả đáng kể. Về công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan, ngành đã trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 04/8/2009 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2009-2010. Tiếp đó, ngày 17/8, TCHQ đã ban hành công văn số 4904/TCHQ-CCHĐH triển khai thực hiện Chỉ thị 02/CT-BTC, trong đó xác định những công việc trọng tâm, trọng điểm nhằm tạo những chuyển biến đột phá về công tác cải cách hiện đại hóa trong giai đoạn này, với những nội dung chính là: Thực hiện rà soát lại các quy trình, thủ tục, chế độ quản lý về hải quan; Triển khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử; Triển khai đề án thu thuế, lệ phí qua ngân hàng thương mại; thực hiện đề án ứng dụng CNTT; nâng cao chất lượng quản lý rủi ro; đầu tư trang thiết bị tại các địa bàn trọng điểm; Triển khai các gói thầu thuộc dự án hiện đại hóa hải quan vay vốn Ngân hàng thế giới; Tăng cường công tác thanh tra, chống phiền hà sách nhiễu. Thí điểm thủ tục hải quan điện tử được mở rộng tại 11 Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Dự án hiện đại hóa thu nộp thuế giữa các cơ quan Thuế, Kho bạc, Hải quan Tài chính được triển khai giai đoạn 1 tại các địa phương; thực hiện thí điểm kết nối hệ thống thông tin với một số ngân hàng thương mại để triển khai thu thuế, phí, lệ phí XNK bằng phương thức điện tử. Mức độ tự động hóa ứng dụng CNTT trong công tác nghiệp vụ hải quan được nâng cao. Các hệ thống CNTT về cơ bản đã được nâng cấp nhằm đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ theo kế hoạch đề ra. Hoàn thành nâng cấp chương trình tiếp nhận khai hải quan từ xa và hỗ trợ triển khai mở rộng tại Cục Hải quan TP HCM đến tất cả các chi cục và hỗ trợ các đơn vị khác trong ngành. Đến tháng 10/2009, tỷ lệ tờ khai thực hiện bằng hình thức khai hải quan từ xa đạt 81%. Xây dựng phương án kỹ thuật trao đổi thông tin giữa ngân hàng và hải quan để triển khai thí điểm cổng thanh toán điện tử.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC