Ngành hàng lúa gạo của Đài Loan trong bối cảnh hội nhập WTO

Trong 5 thập kỷ qua, ngành lúa gạo Đài Loan có những biến chuyển mạnh mẽ. Ngành gạo vốn là phương tiện chính giúp các doanh nghiệp đạt được các mục tiêu của Chính phủ như thu thuế, tự cung tự cấp, thu ngoại tệ và bình ổn giá cả. Ước tính, hỗ trợ đối với gạo chiếm khoảng 30-40% tổng trợ cấp của chính phủ đối với ngành nông nghiệp. Do tỷ lệ bảo hộ cao nên lúa vẫn là cây nông nghiệp chủ đạo được trồng với diện tích lớn và chiếm tỷ trọng lớn đất nông nghiệp. Hơn 25 năm qua, ngành lúa gạo Đài Loan đã giảm sút đáng kể. Sau khi đạt mức cao 2,7 triệu tấn (quy ra gạo lức), sản lượng gạo giảm xuống chỉ còn gần 1,5 triệu tấn năm 2000. Chương trình thu mua không hạn chế kết thúc vào năm 1977 là nhân tố chính gây nên sự sụt giảm này trước khi thực hiện chương trình đa dạng hoá cây trồng lần đầu tiên năm 1984.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC