Nghị viện Châu Âu - Những nét đặc trưng của chế độ cộng hòa đại nghị

Nghị viện Châu Âu (EP) là cơ quan Nghị viện quốc gia được bầu cử trực tiếp đầu tiên trên thế giới do công dân của 27 nước thành viên trong liên minh bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, đầu phiếu, trực tiếp và bỏ phiếu kín và là nột thiết chế đại diện quyền lợi cho các tầng lớp xã hội ở liên minh Châu Âu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC