Nghiên cứu ảnh hưởng của ôxyt sắt Fe2o3 đến sự hình thành khoáng trong đá xi măng trắng có metakaolin

Pha thủy tinh trong clinker xi măng có phản ứng thủy hóa rất mạnh. Do có hoạt tính cao, pha thủy tinh dễ hòa tan, sau đó kết tinh. Sản phẩm hydrat hóa chính của pha này là các sản phẩm của các hydro alumo ferit canxi 3CaO. Al2O3. Fe2O3.6H2O (C-A -FH) và hydro granat 3CaO.(Al Fe)2O3.xSiO2.(2-6)H2O (C-A-F-Si-H) [1],[5]. Đây là các sản phẩm làm cho đá xi măng có cường độ cao.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC