Nghiên cứu biến đổi điện tâm đồ trong quan hệ tình dục ở nam giới trong độ tuổi 45 - 50

ĐẶT VẤN ĐỀ • Nghiên cứu biến đổi điện tâm đồ trong quan hệ tình dục của nam giới còn ít và chưa đầy đủ. • Holter điện tâm đồ là một phương pháp tiện ích và rất hiệu quả. • Việc tư vấn cho người mắc bệnh tim mạch về vấn đề quan hệ tình dục là rất cấp thiết.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC