Nghiên cứu hệ thống tích trữ năng lượng nhiệt mặt trời

Do tốc độ phát triển về nhu cầu năng lượng của con người tăng rất nhanh, trong khi các nguồn năng lượng hóa thạch là có hạn và việc sử dụng các nguồn nhiên liệu này đã thải ra môi trường các loại khí độc làm ô nhiễm môi trường mà hậu quả tác hại là đã làm thay đổi khíhậu, tác động xấu đến cuộc sống hiện nay và tương lai của con người. Do vậy, các nguồn năng lượng mới như năng lượng mặt trời (NLMT) đã và đang được nghiên cứu sử dụng ngày càng nhiều nhằm thay thếdần các nguồn năng lượng truyền thống góp phần bảo vệmôi trường. Một thiết bị năng lượng mặt trời đang được dùng rất phổbiến hiện nay làhệthống nước nóng dùng năng lượng mặt trời sửdụng trong các hộ gia đình, nhưng trong thực tếquátrình hấp thu NLMT của hệthống thiết bị vàsửdụng năng lượng của hộtiêu thụkhông tương ứng với nhau về mặt thời gian cũng như vềcông suất nên việc nghiên cứu hệ thống tích trử nhiệt từ nguồn NLMT đểcấp nhiệt hiệu quả cho nhu cầu dân dụng vàcông nghiệp là rất cần thiết và có ý nghĩa rất lớn trong việc góp phần thực hiện chương trình quốc gia vềtiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC