Nghiên cứu khả năng ứng dụng enzym glucose oxidase cố định trong sản xuất axit gluconic

Axít gluconic là sản phẩm thu ñược từquá trình oxy hóa β-D-Glucozơnhờenzym glucose oxidase, ñược phát hiện lần ñầu tiên vào năm 1870 bởi Hasiwetz và Habermann. Trong công nghiệp, axít gluconic và các muối của nó ñược ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: y dược, dệt, thuộc da, sản xuất xi măng, luyện kim và thực phẩm. Hàng nămtrên thếgiới axít gluconic ñược sản xuất với sản lượng ñạt khoảng 100.000 tấn/năm. Trong ñó, khoảng 60% sản phẩm thu ñược chủyếu bằng các quá trình sinh hoá oxy hóa với tác nhân enzym glucose oxidase của nấm mốc (Asp. niger) hay glucose dehydrogenaza của vi khuẩn (Gluconobacter).Tuy nhiên, khi sử dụng vi sinh vật ñểlên men sẽgặp hạn chếvì thời gian lên men kéo dài, sản phẩm không tinh khiết, cần giai ñoạn tách vi sinh vật Với việc sửdụng enzym glucose oxidase, 100% glucozơcó thểchuyển hóa thành axít gluconic trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, việc sử dụng enzym hòa tan bịgiới hạn do sự ức chếcủa sản phẩm cuối, giá thành sản phẩm cao, không ổn ñịnh, không có khảnăng tái sửdụng và khó thu hồi. Vì vậy, các kỹthuật cố ñịnh enzym trên giá thểtạo ra các dạng enzym cố ñịnh (enzym không hòa tan) ñang ñược quan tâm nghiên cứu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC