Nghiên cứu mục tiêu, chiến lược phát triển Du lịch ở Việt nam đến năm 2010

Đứng trước tình hình kinh tế - xã hội đầy biến động trên thế giới. Đặc biệt nền kinh tế phát triển có xu hướng chuyển dịch sang khu vực Châu Á- Thái Bình Dương. Như vậy nền kinh tế Việt nam có nhiều thời cơ nhưng cũng phải đối mÆt với không ít những thách thức. Như Đại hội đại biểu toàn quốc khóa IX đã đề ra mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2001-2010: “Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõi rệt đời sống vật chất tinh thần của nhân dân” Để đạt được mục tiêu của chiến lược đã đề ra thì đòi hỏi tất cả các ngành phải đưa ra cho mình mục tiêu để có hướng phấn đấu.Trong đó ngành du lịch là một ngành có liên quan và ảnh hưởng trực tiếp tới nền kinh tế. Để nhấn mạnh mục tiêu của chiến lược tại Đại hội Đảng lần thứ IX đã khẳng định: “Du lịch là ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” . Việc đưa ra chiến lược của ngành đã là một khó khăn lớn nhưng việc thực hiện như thế nào để đạt được mục tiêu của chiến lược lại càng khó khăn gấp bội của ngành du lịch cũng như các ngành có liên quan. Đây là một câu hỏi lớn. Để trả lời được thì phải có sự nỗ lực cao của bất kỳ một thành viên nào hoạt động trong nghành du lịch. Đây cũng là lý do khiến em lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu mục tiêu, chiến lược phát triển Du lịch ở Việt nam đến năm 2010”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC