Nghiên cứu nhu cầu xây dựng và sử dụng nhãn hiệu tập thể của các hộ sản xuất và kinh doanh tỏi tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Vấn đề thương hiệu, nhãn hiệu ngày càng trở thành mối quan tâm hàng đầu của các công ty, doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh. Tỏi Thái Thụy có nguy cơ mất dần vị thế cạnh tranh trên thị trường (đặc biệt sự xuất hiện tỏi Trung Quốc củ to và giá thành rẻ) Việcxâydựngnhãnhiệutậpthể“ TỏiTháiThụy” - Gópphần nângcaogiátrị, danhtiếngsảnphẩmnhãnhiệutập thể, - Đảmbảoviệcxúctiếnthươngmạicóhiệuquả; - Gópphầnnângcaogiátrịkinhtế-xãhộicủađịaphương; - Bảotồncácgiốngtỏitruyềnthốngcủađịaphươngcóchấtlượng vàđặctrưngriêng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC