Nghiên cứu thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa ra và đưa vào Kho ngoại quan

1. Giới thiệu chung 1.1. Khái niệm “Kho ngoại quan là khu vực kho, bãi được ngăn cách với khu vực xung quanh để tạm lưu giữ, bảo quản hoặc thực hiện các dịch vụ đối với hàng hóa từ nước ngoài hoặc từ trong nước đưa vào kho theo hợp đồng thuê kho ngoại quan được ký giữa chủ kho ngoại quan và chủ hàng”. (Theo Điều 22 Nghị định 154/2005/NĐ-CP) Kho ngoại quan, hàng hóa, phương tiện vận tải ra, vào hoặc lưu giữ, bảo quản trong kho ngoại quan phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan. Kho ngoại quan được phép thành lập theo quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. 1.2. Vấn đề thành lập kho ngoại quan Theo Điều 22, khoản 2 Nghị định 154/2005/NĐ-CP quy định các khu vực được phép thành lập kho ngoại quan là:  Cảng biển quốc tế, cảng hàng không dân dụng quốc tế, cửa khẩu đường sắt và đường bộ quốc tế là đầu mối giao lưu hàng hóa giữa Việt nam với nước ngoài, có điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.  Khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu kinh tế đặc biệt khác. Điều kiện thành lập kho ngoại quan được quy định theo Điều 22, khoản 3 Nghị định 154/2005/NĐ-CP như sau:  Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.  Có chức năng kinh doanh kho bãi, giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.  Kho, bãi được thành lập tại các khu vực quy định kể trên được ngăn cách với khu vực xung quanh bằng hệ thống tường rào, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát thường xuyên của cơ quan hải quan.  Có cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện vận chuyển phù hợp yêu cầu lưu giữ, bảo quản hàng hóa và kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC