Nghiên cứu thực tế tại Huế - Đà nẵng – Quảng bình – Quảng Trị

1. Nội dung nghiên cứu - Nội dung:  Báo cáo về tình hình phát triển KT- XH thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, Quận Sơn Trà (Đà Nẵng).  Nghiên cứu thực tế tại khu Kinh thành Huế.  Hành hương đến hai điểm du lịch tâm linh: Nghĩa trang Thành Cổ Quảng Trị, Mộ Bác Giáp – Quảng Bình. -Thời gian: Từ ngày 05/5/2018 đến ngày 10/5/2018. - Địa điểm: Huế - Đà Nẵng – Quảng Bình – Quảng Trị. 2. Mục đích nghiên cứu  Giúp học viên rèn luyện khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn để đánh giá, phân tích một vấn đề cụ thể ở cơ sở, góp phần thực hiện trong thực tế nguyên lý “ học đi đôi với hành”.  Nhằm giúp cho học viên tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, Quận Sơn Trà (Đà Nẵng) để bổ sung kiến thức đã học, phục vụ tốt hơn cho học viên khi về công tác tại cơ sở;  Nghiên cứu, tìm hiểu các di tích văn hóa, lịch sử, mô hình kinh tế và danh lam thắng cảnh nhằm mở rộng tầm nhìn, nâng cao ý thức đoàn kết giữa các dân tộc và tinh thần yêu quê hương đất nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC