Nghiên cứu UML và ứng dụng UML vào quá trình phát triển phần mềm

Xu thế áp dụng phương pháp hướng đối tượng thay cho phương pháp hướng chức năng (phương pháp truyền thống) ngày càng được áp dụng phổ biến vào các hệ thống phần mềm. Đối với một hệ thống lớn, phương pháp tiếp cận hướng đối tượng sử dụng UML được áp dụng như một quá trình suy diễn phát triển hệ thống để việc trao đổi giữa người thu thập thông tin với khách hàng, giữa người thiết kế với người lập trình . cùng sử dụng một ngôn ngữ mô hình hoá. Rất nhiều dự án phải thay đổi dẫn đến tăng thêm chi phí do không có sự thống nhất giữa khách hàng và nhà sản xuất, giữa nhà quản lý và người thiết kế, những người phát triển sản phẩm với nhau. Nhận thấy rõ vai trò và tầm quan trọng của nó, Trung tâm Công nghệ thông tin – CDiT (thuộc Học viện Công nghệ BCVT) đã quyết định chọn hướng nghiên cứu ứng dụng UML nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua cải tiến tối ưu quy trình sản xuất phần mềm bằng việc mô hình hóa quá trình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC