Nghiên cứu ứng dụng các mã CI giảm PAPR và nâng cao dung lượng hệ thống OFDM

Một trong các nhược điểm chính của hệ thống ghép kênh phân chia theo tần số trực giao (OFDM) là tỉ số công suất đỉnh trên công suất trung bình (PAPR) lớn và do đường bao tín hiệu thay đổi theo tin tức, bộ khuếch đại cần độ tuyến tính cao hoặc phải làm việc ở một độ lùi khá lớn, do đó yêu cầu giảm PAPR trong hệ thống OFDM rất cần thiết. Ứng dụng mã CI, mã trải phổ xây dựng dựa trên các tín hiệu CI[1] sắp xếp trực giao, để giảm PAPR được đề xuất trong [2] là một trong các phương pháp giảm PAPR không gây méo tín hiệu. Mặt khác, trong hệ thống OFDM, giảm PAPR và nâng cao dung lượng hệ thống là hai yêu cầu trái ngược nhau. Mã POCI[3] có thể nâng gấp đôi dung lượng nhưng vẫn đảm bảo giảm PAPR. Bài báo phân tích phương pháp giảm PAPR ứng dụng mã CI, cũng như mã PO-CI bao gồm ưu nhược điểm của chúng trong hệ thống OFDM, đề xuất áp dụng cấu trúc mã mới và giải pháp nâng cao tính thực thi của các mã CI. Các mô phỏng được thực hiện bằng MATLAB 7.0.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC