Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ép thủy tĩnh và thủy động để chế tạo các sản phẩm có hình dạng phức tạp từ vật liệu khó biến dạng, độ bền cao

(Bản scan) Những thử nghiệm sử dụng áp lực thủy tĩnh vào mục đích kỹ thuật đã có từ rất lâu trước khi người ta phát hiện ra ảnh hưởng to lớn của nó đến tính chất cơ học của kim loại và hợp kim. Trên thế giới, nhiều công trình khoa học trong lĩnh vực này đã được các nhà khoa học cùng các cộng cự nghiên cứu, cho thấy dưới tác dụng của áp suất thủy, tĩnh tính dẻo của vật liệu tăng lên, nhất là khi trong quá trình gia công có phối hợp các điều kiện khác như: nhiệt độ, tốc độ biến dạng... thì có thể đưa một vật liệu giòn về trạng thái dẻo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC