Nghiên cứu ứng dụng màng lọc nano áp lực thấp trong công nghệ xử lý nước biển ven bờ thành nước sinh hoạt cho cụm dân cư vùng hạ lưu sông thu bồn

Nước ngọt là một nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống con người. Việc cung cấp đầy đủ nước sạch đảm bảo yêu cầu về chất lượng và số lượng luôn luôn là thách thức đối với các nước đang phát triển. Nhưng bên cạnh đó, biến đổi khí hậu đã và đang mang lại nhiều rủi ro thiên tai cho Việt Nam và trong đó có t ỉnh Quảng Nam, chủ yếu là thay đổi về lượng mưa và giông bão Đối với vùng hạ lưu sông Thu Bồn, nơi tập trung đông dân cư và tiềm năng phát triển về du lịch, chịu tác động bởi các hoạt động khai khoáng, xây dựng thủy điện ở vùng thượng lưu, tình trạng xả thải làm ô nhiễm nguồn nước mặt, đã làm thay đổi đáng kể chất lượng nguồn nước. Mặt khác, khu vực cửa sông Thu Bồn nằm trong vùng chịu ảnh hưởng tổng hợp của cả chế độ hải văn biển và chế độ thủy văn sông, nhưng mang đặc thù mùa rất rõ rệt, đó là hiện tượng mở cửa và xói bờ, lòng sông trong mùa lũ khi lưu lượng nước từ trong sông ra rất lớn và cạn kiệt, bồi lắng cửa rất nhanh khi mùa kiệt với thời gian kéo dài khoảng 8 tháng trong năm. Đặt biệt vào mùa khô, nước sông ở đây nhiễm mặn cao, cho thấy các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu và tình trạng nước biển dâng đã ảnh hưởng rõ đến lưu vực. Chính các vấn đề trên tạo nên những rủi ro cho điều kiện cấp nước tập trung vùng này, nên việc nghiên cứu các phương pháp xử lý nước nhiễm mặn để xây dựng các hệ thống cấp nước nhỏ là hết sức cần thiết.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC