Nghiên cứu và xây dựng hệ thống tương tác tự động bằng giọng nói dựa trên cạc giao tiếp Synway

Trong môi trường tự động hóa ngày càng cao, việc xây dựng hệ thống tự động trả lời các cuộc gọi trong các tổ chức kinh tế xã hội giúp tiết kiệm nguồn nhân lực và thời gian là một xu hướng tất yếu. Hệ thống sẽ giúp tương tác tự động với người gọi thông qua các thông tin mà nhà quản lý đã thiết lập sẵn cũng như xử lý và trả lời các yêu cầu từ phía người gọi. Trên thị trường tồn tại nhiều hệ thống bao gồm chức năng tương tác t ự động bằng giọng nói khác nhau, nhưng có thể nói chúng chưa đáp ứng yêu cầu sử dụng. Chúng tôi xây dựng hệ thống mới dựa trên cạc giao tiếp Synway kết hợp vớp kỹ thuật lập trình mạng và xử lý đa tiến trình. Hệ thống còn cung cấp các công cụ có giao diện thân thiện với khả năng tạo kịch bản linh hoạt, đơn giản, giúp cho việc quản lý được dễ dàng, thuận lợi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC