Nghiên cứu xây dựng cấu hình Rơle sa thải phụ tải cho trạm biến áp 110KV ĐăKmil

Rơle sa thải phụtải theo tần sốcó khảnăng tích hợp các chức năng bảo vệtần sốvà điện áp nhằm đảm bảo độ ổn định trong hệthống điện bằng cách sa thải phụtải hoặc cô lập lưới điện cục bộtrong điều kiện kém tần và quá áp. Hiện nay, rơle tần số được lắp đặt tại các trạm biến áp và sa thải tải theo từng lượng công suất nhỏ, giúp cho tần sốvà điện áp lưới điện khôi phục lại trạng thái làm việc bình thường. Bài báo tập trung vào trình bày sơ đồ ứng dụng chức năng sa thải phụtải mới dựa trên nguyên lý truyền thống sa thải tải, cho phép cắt các ngăn lộtheo từng cấp tần số, bắt đầu từ việc kiểm tra đấu nối nhịthứ, đến cài đặt thông sốchỉnh định và cấu hình rơle trên phần mềm chuyên dụng giao tiếp rơle Micom Studio. Cuối cùng là ứng dụng sơ đồsa thải phụtải bằng rơle Areva P142 tại Trạm biến áp 110kV ĐăkMil.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC