Nghiệp vụ kế toán tại nhà may sản xuất giầy da xuất khẩu Hà Nam

Qua 2 năm học ở tr¬ờng với sự giảng dạy nhiệt tình của các thầy cô giáo,đặc biệt là các thầy cô bộ môn chuyên nghành kế toán giúp em nắm vững cơ bản lý thuyết về hạch toán kế toán ở các doanh nghiệp sản xuất. Để đảm bảo kiến thức về trình độ quản lý kinh tế thì phải biết kết hợp gữa lý thuyết với thực hành. Thực hiện nguyên lý giáo dục “học đi đôi với hành,lý thuyết gắn liền với thực tiễn” vì vậy công việc thực tập về chuyên môn nghiệp vụ cho mỗi học sinh là hết sức cần thiết trong công tác đào tạo của nhà truờng. Trên cơ sở đó hình thành cho mỗi sinh viên 1 luợng kiến thức thực tế và nghiệp vụ chuyên môn ,đồng thời củng cố lại kiến thức mà bản thân đã đ¬ợc truyền đạt trong nhà truờng và từ đó tích luỹ thêm kiến thức kinh nghiệm trong thực tế để đánh giá trình độ sau khi ra tr¬ờng. Nhận thức đ¬ợc vai trò quan trọng đó đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp ,qua thời gian tìm hiểu thực tế của công tác kế toán của Nhà mày sản xuất giầy da xuất khẩu em đã thu thập và tích luỹ cho mình đ¬ợc nhiều kinh nghiệm kết hợp với sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo trong nhà truờng và các anh chị phòng kế toán tài chính của công ty đã giúp em hoàn thành được bài báo cáo này. Ngoài lời mở đầu, lời cảm ơn và kết luận báo cáo gồm 4 phần: Phần 1: Tìm hiểu tình hình chung của nhà máy Phần 2:Tìm hiểu tổ chức công tác kế toán Phần 3:Tìm hiẻu vè tổ chức nghiệp vụ kế toán Phần 4:Nhận xét và kiến nghị Phần 5:Nhận xét và chứng thực của nhà máy

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC