Ngoại thương Việt Nam với sự phát triển nông nghiệp nông thôn

Mục lục Danh mục các từ viết tắt Mục lục Lời nói đầu Chương I: Những vấn đề lý luận chung liên quan đến ngoại thương và quá trình CNH - HĐH NNNT Việt Nam ………………… 07 I.Vai trò của hoạt động ngoại thương đối với nền kinh tế quốc dân, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển ngoại thương . 07 1. Vai trò của ngoại thương đối với nền kinh tế quốc dân ………07 2. Chủ trương của Đảng và Nhà nước về hoạt động ngoại thương qua các thời kỳ …………………………………………… 15 II.Sự tất yếu phải tiến hành CNH - HĐH NNNT, chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với quá trình này …………………………………………………. 21 1. Nội dung cơ bản của cơ cấu kinh tế nông thôn …………………21 2. Sự cần thiết phải chuyển dịch CCKTNT theo hướng CNH - HĐH ………………………………………………………………. 25 3. Chủ trương của Đảng và Nhà nước về CNH - HĐH NNNT ….28 III. Khái quát một số mô hình công nghiệp hoá NNNT của một số nước trên thế giới - Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam ……………………. 30 1. Kinh nghiệm của Trung Quốc. …………………………………30 2. Kinh nghiệm của Thái Lan ……………………………………33 3. Những bài học kinh nghiệm có tính chất gợi mở của việc chuyển dịch CCKTNT ở nước ta ………………………………… 35 Chương II: Thực trạng tiến hành CNH - HĐH NNNT Việt Nam và chương trình phát triển ngoại thương nhằm đẩy mạnh tiến trình CNH - HĐH NNNT Việt Nam …………………….……………… 37 I. Thực trạng tiến hành CNH - HĐH NNNT Việt Nam từ sau đổi mới đến nay …………………….…………………….……………………. 37 1. Cơ giới hoá nông nghiệp …………………….…………………38 2. Thuỷ lợi hoá nông nghiệp…………………….………………40 3. Hoá học hoá nông nghiệp .……………………. …………….41 4. Công nghệ sinh học…………………….……………………. 42 5. Cơ cấu kinh tế nông thôn …………………….……………….43 6. Hệ thống giao thông …………………….…………………….48 7. Điện khí hoá …………………….…………………….…… .49 II. Thực trạng chương trình phát triển ngoại thương nhằm đẩy mạnh tiến trình CNH - HĐH NNNT Việt Nam …………………….……. 52 1. Thực trạng xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu thuộc lĩnh vực NNNT …………………….…………………….………………. 52 2. Thực trạng nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu phục vụ quá trình CNH - HĐH NNNT Việt Nam …………………….………. 61 III. Mối quan hệ giữa ngoại thương và quá trình CNH - HĐH NNNT Việt Nam …………………….…………………….……………………. 63 1. Phát triển ngoại thương tạo điều kiện đẩy nhanh quá trình CNH - HĐH NNNT …………………….……………………. 2. CNH - HĐH NNNT là cơ sở để đẩy mạnh hoạt động ngoại thương. …………………….…………………….……………… 63 66 Chương III: Xu hướng và các giải pháp phát triển ngoại thương thực hiện CNH - HĐH NNNT Việt Nam ……………………. 69 I. Thuận lợi và khó khăn …………………….……………………. .69 1. Thuận lợi …………………….…………………….………….69 2. Khó khăn và thách thức …………………….………………….70 II. Những quan điểm cơ bản của quá trình CNH - HĐH NNNT theo định hướng xuất khẩu. …………………….…………………….………. 71 III. Mục tiêu CNH - HĐH NNNT và xuất khẩu nông sản ………………….73 IV. Một số giải pháp nhằm thực hiện CNH - HĐH NNNT đẩy mạnh hoạt động ngoại thương Việt Nam …………………….…………………. 75 1. Nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh CNH - HĐH NNNT Việt Nam75 2. Nhóm giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của hàng nông sản xuất khẩu thông qua áp dụng khoa học công nghệ mới ………… 81 3. Huy động mọi nguốn vốn đầu tư phát triển nông nghiệp và kinh tế ngoại thương …………………….…………………….…. 85 4. Nhóm biện pháp tài chính tín dụng …………………….…….88 5. Nhóm biện pháp tăng cường quản lý của nhà nước…………….99 Phần kết luận …………………….…………………….………. 104 Danh mục tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY