Nguồn gốc lạm phát ở Việt Nam giai đoạn 2000-2010: Phát hiện mới từ những bằng chứng mới

Trong bối cảnh bất ổn vĩmô vẫn tiếp tục tích lũy và có dấu hiệu bùng phát vào những tháng đầu năm 2011, lạm phát trởthành một trong bốn vấn đềgay gắt nhất liên quan đến bình ổn vĩmô (cùng với quản lý tỷgiá, thâm hụt thương mại và thâm hụt ngân sách). Tuy nhiên, nếu nhìn lại toàn cảnh quá trình cải cách kinh tếcủa Việt Nam trong hơn hai thập kỷqua, thì lạm phát, đặc biệt là các nhân tốquyết định lạm phát và những biến động của lạm phát là một trong những chủ đề được thảo luận nhiều nhất ởViệt Nam. Nguyên nhân của điều này rất rõ ràng, vì lạm phát đã luôn là một trong những vấn đềdai dẳng gây nhức nhối nhất, làm tổn thương nhất đối với nền kinh tếViệt Nam. Việt Nam đã trải qua giai đoạn siêu lạm phát trong những năm 1980 và đầu những năm 1990 ngay khi bắt đầu những cải cách kinh tế đầu tiên. Ngoại trừgiai đoạn 2000-2003 khi lạm phát thấp và ổn định ởmức 5% trở xuống, tỷlệlạm phát ởViệt Nam thường xuyên cao hơn, lạm phát kéo dài lâu hơn và dao động mạnh hơn so với lạm phát ởcác nước láng giềng. Hiểu rõ các nguyên nhân và hậu quả của những vấn đềnày có ý nghĩa quan trọng đối với việc đánh giá tác động của các chính sách vĩmô đối với nền kinh tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC